lunes, 4 de febrero de 2013

SEPARATISTES NO

Tomado del blog Reflexión Crítica

por Julio Gómez Bahillo


En el artículo Separatistes, NO firmado como C.V. (Carlí Vallenc) y publicado el 15 de febrero de 1919 en Joventut núm. 6, Tomàs Caylà Grau se muestra contrario al separatismo, ni tan siquiera proclive a veleidades de este tipo. Pensaba que las fuerzas políticas separatistas intentan aplicar en su ámbito los mismos errores que el centralismo liberal aplicaba en toda España, entronizando un centralismo a menor escala. Un centralismo que se contrapone al foralismo carlista que conduce, por arriba, a la unidad de la Patria y, por debajo, a la afirmación de las personalidades sociales inferiores: comarca, municipio, distrito, barrio… Los fueros como conjunto de leyes y costumbres que regulan los derechos y las libertades, los deberes y las finalidades de la persona, de la familia y de los cuerpos intermedios de la sociedad. Son barreras ante los abusos del poder y cauce por donde discurrir las libertades de los españoles.


Tomàs Caylà i Grau, Vallenc Ilustre, que fue concejal del Ayuntamiento de Valls y Jefe Regional del Carlismo Catalán


Caylà, ejerció la abogacía en Valls y fue el impulsor de las publicaciones Joventut y La Crònica de Valls. Su producción periodística fue intensa y extensa desde 1919 hasta 1936, en que moriría asesinado. Reproducimos íntegro el mencionado artículo que, a pesar de los años pasados, vuelve a tener plena actualidad.


He aquí el texto en catalán:
    “En els actuals i difícils moments polítics en que es troba Espanya, amb el gran nombre de problemes que la post-guerra va plantejant i sobre tot amb el greu conflicte català, ens cal a tots els espanyols i especialment als catalans conservar la serenitat, per no portar les discussions i els idealismes per terrenys escabrosos amb equivocades actuacions i amb perilloses estridències.
    Es per això que nosaltres, pertanyents a un partit polític en qual programa hi va compresa l’obtenció d’una autonomia política plena per nostra catalana terra i quals treballs a son favor no poden negar-se, perquè per tan nobles ideals ha donat la sang de sos partidaris en els camps de batalla, hem de fer notar la improcedència de certes afirmacions separatistes que en un entrefilet de son últim número fa el setmanari nacionalista de nostra ciutat.
   No és pas el partidisme, sinó nostre gran amor a Catalunya, el que ens mou a fer tals afirmacions, perquè ens dol en l’ànima el veure que la gran i noble causa de Catalunya, què és la d’Espanya, és convertida en una culpable campanya separatista que de tenir realitat sols serviria per a entregar a nostra tan volguda terra en mans de l’Estat més centralista d’Europa.
    Cal que els que tal campanya emprenguin es capacitin de la greu responsabilitat que contreuen, doncs a més de contribuir al desviament de les masses catalanistes, omplen de recel i , allunyen de son costat als mateixos catalans, a la vegada que fan odiosa la causa de Catalunya als habitants de les demés regions espanyoles.
    Nosaltres creiem que l’entrefilet de Pàtria no obeeix al modo de pensar del confrare, i que ha estat escrit en uns moments de patriòtica exaltació, que de tots modos és sempre culpable, quan, com en el cas present, pot causar greus perjudicis a la causa que es defensa, i ho creiem encara més després de les terminants afirmacions del senyor Cambó declarant separats espiritualment del partit nacionalista als que donguesin cabuda a sentiments separatistes, doncs no volem creure que dit partit fes unes afirmacions i una campanya contraposada a Catalunya.
    Si així no fos, si la campanya iniciada per Pàtria continua, nosaltres considerarem al mentat setmanari com a enemic de Catalunya, i no podrem col.laborar amb sos elements per la causa de nostra pàtria perquè hi ha punts, i un dels tals és el del separatisme, en que no és possible la transacció.
    Enfront del “Visca Catalunya independent” símbol del separatisme, hi posarem sempre el de “Visca Catalunya espanyola”, disposats a defensar-lo en lo que necessari sigui en tots els terrenys, perquè no volem que els centralistes adquireixin el més mínim dret per a intervenir en sa defença dintre casa nostra”.
Caylà defendía que el foralismo carlista se contraponía al despotismo liberal de los nacionalismos, cuyas doctrinas autoritarias eran parecidas a las soviéticas y a las prácticas claramente fascistas. Por ello, reafirma la defensa de la autonomía sin perjuicio de la unidad española, de acuerdo con los principios tradicionales de una España regida por una monarquía federativa integradora de todos sus pueblos, a quienes unen intereses de orden histórico, económico, cultural, etc., para configurar un estado federal.

No hay comentarios: